GT GORSKO, Medribnik 27, SI-2282 Cirkulane

+386 31 811 297

Voziček

Razvoj montažnih modularnih konopljinih hiš

Podjetji Cogreen d.o.o. in GT Gorsko nadaljujeta pot razvoja novih proizvodov in izboljšav, kjer v izteku poslovnega leta začenjamo z pozitivnim sklepom s strani SPIRIT Slovenija, javna agencija. Podjetji sta bili uspešni pri dodelitvi evropskih sredstev za razvoj proizvoda: “Ekološki panel iz konopljinega betona za trajnostno montažno gradnjo”. Projekt obsega tako razvoj lesenih montažnih konstrukcijskih elementov in modulov kot mešanic konopljinega BIO kompozita – KONOPLJIN BETON izključno za ta namen. Cilj razvoja novega proizvoda je približati energetsko učinkovito, zdravju in okolju prijazno gradnjo večji ciljni skupini ljudi skozi optimizacijo časa potrebnega za gradnjo v primerjavi z običajnimi metodami gradnje z BIO kompozitom konopljin beton. Prav tako z razvojem novih tehnologij gradnje zasledujemo cilj optimizacije energije, virov, ter stroškov v primerjavi s tradicionalnimi metodami.

Naš prvi cilj šest mesečnega obdobja bo razviti konstrukcijske rešitve z detajli skladnimi s standardi panelnih sistemov za lesene konstrukcije, ter uskladiti rešitve z tehnologijo gradnje s konopljinim betonom. V obzir bo potrebno vzeti tudi prilagoditve arhitekturnim smernicam ter temu primerno postaviti dimenzije, statično preveriti zasnovo in slediti čim večji standardizaciji tehološke rešitve za vse konstrukcijske elemente.

Projekt traja 24 mesecev, tj. od novembra 2023 do novembra 2025. Skupna vrednost razvojnih aktivnosti projekta je ocenjena na 500.000 EUR, sofinanciranje znaša 300.000 EUR. Naložba je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost. „Financira Evropska unija – NextGenerationEU”.Javni razpis se izvaja v skladu z NOO, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost. Javni razpis se v NOO umešča na 3. razvojno področje: »Pametna trajnostna in vključujoča rast«, v komponento 1: »RRI – raziskave, razvoj in inovacije«, v okvir investicije B: »Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji«.
Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.
Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva.
Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. RRI projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe. Projektni cilj vsakega RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

sl_SISlovenian